Meniu Închide

Politica de confidențialitate

Protectia datelor

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, SCHELA COMERCIAL SRL, in calitate de operator date cu caracter personal, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;

colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;

adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;

stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

1. Datele prelucrate

Societatea noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

numele si prenumele

sexul

data si locul nașterii

telefon/fax/email

adresa sau resedinta

profesia

loc de munca

codul numeric personal

seria și numarul actului de identitate

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege. Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru acea prelucrare.

Înapoi
WhatsApp
Email
Call Now Button